Juridik– gratis kunskapsbank i juridikfrågor

 • Äktenskapsförord

  Varför upprätta äktenskapsförord? De flesta makar har inte äktenskapsförord, och de som funderar på att upprätta ett sådant bör först noga göra klart för sig vad de vill uppnå med äktenskapsförordet innan de skrider till verket. Många vill up...

 • Entreprenörsansvar i byggbranschen

  Bygg- och anläggningsbranschen går som tåget, men brottas också med utmaningar gällande fusk och kriminalitet. För att komma tillrätta med problemen och försvåra för oseriösa aktörer inom branschen införs ett entreprenörsansvar för lönefordringar. ...

 • Lever svenska företag upp till GDPR-kraven?

  Hur många företag anser sig ha koll på GDPR-reglerna och tycker de själva att de uppfyller kraven som den nya dataskyddsförordningen ställer? Det här är några av de frågor som besvarats i den enkätundersökning vi gjort med närmare tusen små och med...

 • Första GDPR-granskningen klar

  Datainspektionen har sedan slutet av maj i år granskat om svenska myndigheter och företag utsett och anmält ett dataskyddsombud, vilket är ett krav enligt GDPR. Resultatet av granskningen visar på brister hos cirka 14 procent av de drygt 400 verks...

 • Mallar som underlättar GDPR-arbetet

  GDPR handlar mycket om dokumentation och formalia. Många företagare kan uppleva den nya dataskyddsförordningen som tung och svår att få grepp om, men med rätt hjälpmedel förenklas jobbet betydligt. I den här artikeln går vi igenom några av våra GDP...

 • Gåva av fastighet – undvik skatt

  Gåva av fastighet är framförallt vanligt vid generationsskiften. För fastigheter gäller huvudsaklighetsprincipen, som innebär att överlåtelsen antingen ses som en gåva eller köp. Vi går igenom vad som gäller för dig som vill ge bort din fastighet i...

 • Kommissionsförsäljning

  I ett kommissionsförhållande har en mellanman, en kommissionär , åtagit sig ett uppdrag för en kommittents, dvs en producents eller en leverantörs, räkning men i eget namn sälja eller köpa varor, värdepapper eller annan lös egendom. Grundregeln...

 • Dröjsmålsränta

  Som säljare har du rätt att ta ut dröjsmålsränta när din fordran på kunden har förfallit till betalning, dvs när kunden är sen med sin betalning. Du bör ta ut dröjsmålsränta av två skäl: för att kompensera dig för den ränteförlust mm som den s...

 • Kompanjonavtal

  När man är flera delägare i ett aktiebolag räcker normalt inte aktiebolagslagens och bolagsordningens regler till för att lösa de situationer som kan uppstå, t ex vid dödsfall, sjukdom och delägares konkurs. Delägarna kan då teckna ett kompanjonavt...

 • Gåva mellan makar och sambor

  Här tittar vi på hur en gåva mellan makar respektive sambor ska hanteras för att gälla i förhållande till tredje part (fordringsägare m fl). Gåva mellan makar I princip gäller samma gåvoregler för makar som för alla andra. Det är alltså inte ...

 • Befintligt skick = ryggen fri?

  Det är ganska vanligt att säljare försöker friskriva sig från sitt ansvar genom att säga eller skriva i köpeavtalet att varan säljs i befintligt skick. Men att säljaren sålt en vara i befintligt skick innebär inte att köparen berövas alla möjlighete...

 • Hämta fler