Karensdag ersätts av ett karensavdrag

Newsroom - Karensdag ersätts av ett karensavdrag - ctl00_cph1_approvedImg

Den 1 januari 2019 ersätts karensdagen vid sjukdom av ett karensavdrag. Lagändringen innebär att tekniken för beräkning av karens vid sjukdom blir annorlunda.

Karensdag – allt från bara någon timme till flera dagar

Karensdagen var när den infördes tänkt att vara en arbetsdag lång. Men med dagens regler kan den bli allt från bara någon timme till flera dagar. För en anställd som blir sjuk under arbetsdagen räknas karensen på den tid som återstår av arbetsdagen, och den anställde får sjuklön nästa dag om han fortfarande är sjuk. Om den anställde exempelvis insjuknar på arbetet kl 16.00 och hans arbetsdag slutar kl 17.00, innebär det att hans karensdag blir en timme, dvs löneavdraget blir för en timme. 

Det finns också fall där man arbetar mycket under en koncentrerad tid, eller har många olika arbetsgivare, då dagens system innebär att karensdagen slår mycket hårt. Om man har tre olika arbetsgivare och är sjuk tisdag, onsdag och torsdag och skulle ha arbetat en dag var hos sina arbetsgivare innebär systemet med karensdag att personen ifråga drabbas av tre karensdagar.

Prisvärt och komplett löneprogram som hanterar karensavdrag » 

Karensavdrag

Under de första 14 dagarna av en sjukperiod har en anställd rätt att få sjuklön av sin arbetsgivare. Sjuklönen utgör 80% av den lön samt anställningsförmåner som den anställde skulle ha fått om han eller hon inte blivit sjuk. Enligt dagens regler betalas inte någon sjuklön ut för karensdagen. De nya reglerna om ett karensavdrag innebär att arbetsgivaren från den framräknade sjuklönen för sjukperioden ska göra ett avdrag med 20% av den sjuklön som skulle belöpa på en genomsnittlig veckoinkomst.

Syftet med nya reglerna

Syftet med införandet av ett karensavdrag är i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Med ett karensavdrag blir avdraget detsamma för den försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Observera att karensavdraget ska göras från sjuklönen. Karensavdraget kommer aldrig att kunna bli större än den sjuklön som skulle betalas ut för sjuklöneperioden.

Övrigt
  • Sjukperioder som påbörjats tidigare än 1 januari 2019 ska behandlas enligt nuvarande bestämmelser.
  • Om den anställde återinsjuknar inom 5 dagar ska sjukdagarna i den nya sjuklöneperioden läggas samman med sjukdagarna i den tidigare sjuklöneperioden. 
  • Karensavdrag ska inte göras vid fler än tio tillfällen under en tolvmånadersperiod.
  • Den närmare beräkningen av karensavdragets storlek ska få bestämmas genom kollektivavtal.
  • Egenföretagare som bara har inkomst av annat förvärvsarbete (t ex inkomst av näringsverksamhet) berörs inte av ändringarna, de kommer fortsätta i det gamla systemet.

Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »